ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Գյուղատնտեսության Վարկավորման Ծրագիրը՝ վարկավորման և տեխնիկական աջակցության բաղադրիչներ ունեցող ծրագիր է, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի Տնտեսական զարգացման նախարարության (BMZ) և կառավարվում է KfW զարգացման բանկի և Գերմանա-հայկական հիմնադրամի (ԳՀՀ) կողմից։ Ծրագրի նպատակը Հայաստանում գյուղական վայրերի զարգացմանը նպաստելն է՝ գյուղատնտեսների համար ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության բարձրացման և գործընկեր բանկերի և վարկային կազմակերպությունների՝ գյուղվարկավորման բնագավառում կարողությունների բարելավման միջոցով։

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

i-profile
 • Իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր կամ անհատ գյուղատնտես
 • Նախորդ տարվա շրջանառությունը՝ մինչև 1,5 միլիարդ դրամ
 • Ակտիվները նախորդ տարվա վերջի դրությամբ ՝ մինչև 1,0 միլիարդ դրամ
 • Հիմնական աշխատողների թիվը՝ մինչև 250

 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ

i-engage
 • Հողագործություն և այգեգործություն
 • Անասնապահություն, ձկնաբուծություն և օժանդակող ծառայություններ
 • Մինչև բերքահավաքը և բերքահավաքից հետո կատարվող գործառույթեր
 • Մրգի, բանջարեղենի, մսի և ձկան պահպանում և վերամշակում (տեղական հումքից),
 • Կաթնամթերքի արտադրություն, ներառյալ` պանիր և պաղպաղակ (տեղական հումքից)
 • Ալյուրի և կենդանակերի արտադրություն (տեղական հումքից)
 • Պեստիցիդների և պարարտանյութերի արտադրություն
 • Գյուղտեխնիկայի և պահեստահամասերի վաճառք, վարձակալություն և վերանորոգման ծառայություններ
 • Գյուղատնտեսության հետ կապված շինությունների և պահեստների կառուցում

 

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

i-conditions

Վարկի նպատակe Արժույթ Վարկի գումարը (առավելագույնը 108 մլն. դրամ) Վարկի ժամկետը
Հիմնական միջոցներ ՀՀ դրամ ≤ 75 մլն. դրամ Առնվազն 2 տարի
Շրջանառու միջոցներ ≤ 33 մլն. դրամ Առնվազն 8 ամիս

 

ՎԱՐԿՈՎ ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ

i-finance
 • Գյուղատնտեսական նշանակության հող և շինություններ
 • Գյուղ. տեխնիկա, սարքավորումներ, մեխանիզացիա և գործիքներ
 • Պտղատու ծառեր, խաղողի այգիներ, վերարտադրության համար նախատեսված անասուններ
 • Շրջանառու միջոցներ, ներառյալ սերմեր, տնկիներ, վառելիք և պեստիցիդներ
 • Մինչև բերքահավաքը և բերքահավաքից հետո կատարվող ծառայություններ
 • Աշխատավարձ և բիզնես-ակտիվների վարձակալություն

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ